Egleskoka emuārs

Aiz mākoņiem spīd Saule. Vienmēr.

Pirmie 100 paraksti par izstāšanos no ES savākti

Autors egleskoks @ 17 oktobris, 2012

Par izstāšanos no ES savākti pirmie 100 paraksti. Tagad atliek sekot līdzi, kas un kā notiks tālāk. Zemāk vēstule ar apstiprinājumu no manabalss.lv:

Sveiki,

lieliski – apsveicam ar veiksmīgi savāktiem 100 parakstiem iniciatīvai – Par Latvijas izstāšanos no Eiropas Savienības Nosūtījām Jūsu iniciatīvu ManaBalss.lv juridiskajai komandai, kas pārbaudīs iniciatīvas atbilstību juridiskajiem kritērijiem un tad jau – sāksim kopīgiem spēkiem vākt 10000 parakstus!

Iniciatīvu pilnveidot var šeit: http://manabalss.lv/i/326

ManaBalss.lv
Tālr. +371 67227747
Twitter: @ManaBalss
e-pasts: sveiki@manabalss.lv
Adrese: Kronvalda bulvāris 10-24, Rīgā

Ieva Kudure 17. Oct
Sveiki!
ManaBalss.lv diemžēl nav iespējams vākt parakstus referenduma ierosināšanai. Taču var vākt parakstus iesniegumam Saeimai. Ja Jūs vēlaties savākt parakstus kolektīvajam iesniegumam, Jums attiecīgi jāpārformulē iniciatīvas uzstādījums.
Pēteris Mārtiņsons 20. Oct
1. Vai Jūs lūdzu varētu norādīt, kādu likuma normu dēļ nav iespējams vākt parakstus referendumam?
2. Lūdzu paskaidrojiet sīkāk par parakstu vākšanu iesniegumam Saeimai. Vai tas var notikt ar Manabalss.lv starpniecību? Ja jā, vai atkal jāvāc pirmie 100 paraksti, vai arī var sākt uzreiz ar 10 tūkstošu mērķi?
Ieva Kudure 23. Oct
Sveiki!
1. Tiek pieprasīts, lai paraksti būtu apiecināti pie zvērināta notāra.
2. Jā, caur ManaBalss.lv var vākt parakstus kolektīvajam iesniegumam Saeimai. Pēc ManaBalss.lv izveidošanas likumā tika radīts īpašs kolektīvā iesnieguma regulējums, kas paredz arī to, ka šādus iesniegumus var parakstīt arī ar internetbanku starpniecību un tiem ir īpaša izskatīšanas procedūra.
Tātad Jūs varat pieprasīt no Saeimas, lai tā lemj par Latvijas izstāšanos no ES. Ja Saeima tam piekristu, tad gan visticamāk pati Saeima rosinātu arī referendumu (jo par iestāšanos lēma tauta referendumā). Teorētiski izstāšanās no ES patiešām ir iespējama, tas ir regulēts Lisabonas līgumā, kas stājās spēkā 2009. gadā.
Pēteris Mārtiņsons 24. Oct Iniciatīva noformulēta atbilstoši jurista ieteikumiem.
Ieva Kudure 26. Oct Sveiki! Lūdzu, nomainiet teikumu “Diemžēl, juridisku iemeslu dēļ nav iespējams rīkot referendumu tieši, savācot 10 tūkstošus balsu.” uz šādu – “Diemžēl caur ManaBalss.lv nav iespējams vākt parakstus referenduma ierosināšanai.”

Izlabojiet šo vietu – “5.3 punktu” uz “5.3 apakšnodaļu”.
Iesaku pievienot atbilstošu attēlu, lai iniciatīva būtu pamanāmāka!
Pēteris Mārtiņsons 1. Nov Iniciatīvai veikti ieteiktie labojumi. Var publicēt.
Ieva Kudure 6. Nov Sveiki! Lūdzu, tomēr nomainiet arī teikumu “Diemžēl, juridisku iemeslu dēļ nav iespējams rīkot referendumu tieši, savācot 10 tūkstošus balsu.” uz šādu – “Diemžēl caur ManaBalss.lv nav iespējams vākt parakstus referenduma ierosināšanai.”
Pēteris Mārtiņsons 6. Nov Izlabots. Vārds “caur” aizstāts ar “ar”, lai izvairītos no rusicisma.
Kristofs Blaus 21. Nov Sveiki! Šī iniciatīva prasījusi diskusijas ManaBalss.lv veidotāju vidū. Mēs uzskatām, ka šis jautājums ir risināms referenduma ceļā un ManaBalss.lv nevar auglīgi palīdzēt iniciatīvai. Rezultātā tiks mānīti cilvēki – domās, ka parakstoties atrisinās jautājumu, taču beigās Saeima ideju atgriezīs atpakaļ un teiks: “rīkojiet referendumu”… Neauglīgi. Šim jautājumam ir vieta referendumā, ko var iniciēt jebkurš pilsonis.
Pēteris Mārtiņsons 22 Nov Saskaņā ar manabalss.lv deklarēto, kas redzama manabalss.lv pirmajā lapā, “Katra iniciatīva, ko paraksta vismaz 10’000 pilsoņu un, kas atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāks Saeimā.” Saskaņā ar šo, Jums nav jāuzņemas apgrūtinājums izvērtēt iniciatīvas izredzes, tā ir vairāk mana kā iniciatora problēma. Šīs iniciatīvas galvenais uzdevums ir izteikt ievērojamas Latvijas pilsoņu daļas attieksmi.
Saskaņā ar manabalss.lv juristu komentāriem, iniciatīva likumam atbilst. Kā jau juriste norādījusi, nevar vākt parakstus referendumam, taču var vākt parakstus iesniegumam Saeimai, kas arī tiek darīts. Ja ir kādi citi, augstāk neminēti iemesli, kādēļ šo iniciatīvu nevēlaties virzīt tālāk (piem., politisks spiediens, biznesa apsvērumi, šantāža utt.), lūdzu informējiet mani personiski, ja citādi nevarat.
——————————————–
Ērtības labad šī sarakste pievienota kā ekrānšāviņš PDF formātā (ap 0,5 Mb).
——————————————–

Informācijai. Iniciatīvas teksts pēc juristu ieteiktajiem labojumiem (pašlaik aktuālā redakcija):

ES - Nē!Latvija, iestājoties Eiropas Savienībā, ir atdevusi daļu no savas suverenitātes, taču pretī saņēmusi tikai dažādus ierobežojumus un iespējas, ko objektīvu apstākļu dēļ nav spējīga izmantot. Mēs esam zaudējuši kontroli pār savas valsts naudu un kapitālu, Latviju pārvalda ārvalstu banku un korporāciju intereses. Ir pienācis laiks atgūt reālu neatkarību. Sadarb ību ar citām valstīm var īstenot ar divpusēju līgumu palīdzību, tāpēc nav jāatsakās no valsts neatkarības.

Diemžēl ar ManaBalss.lv nav iespējams vākt parakstus referenduma ierosināšanai. Taču var rosināt šo jautājumu izskatīt Saeimai. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5.3 apakšnodaļu “Kolektīvā iesnieguma izskatīšana” Saeimai var pieprasīt izskatīt jautājumu par referenduma rīkošanu, kurā iedzīvotāji varētu nobalsot par izstāšanos no Eiropas Savienības.

Pietiekami daudz balsu par izstāšanos no Eiropas Savienības ļaus panākt labvēlīgākus noteikumus sadarbībā ar lielajām ES valstīm, kuras pašlaik diktē nosacījumus mazajām. Pat, ja referendums nebūs veiksmīgs, tas būs pietiekami stiprs signāls, ka “lielajiem brāļiem” ar mums ir vairāk jārēķinās.

Kopsavilkums
Ir vajadzīgs referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības. Pat, ja izstāšanās nenotiks, savāktās balsis būs nopietns arguments, lai ES nopietnāk ņemtu vērā mūsu vajadzības.

Aicinājuma teksts
Pieprasi Saeimai referendumu par izstāšanos no Eiropas Savienības! http://manabalss.lv/i/326

————————————————-

Informācijai. Kolektīvā iesnieguma izskatīšanas punkts, izkopēts no likumi.lv:

5.3 Kolektīvā iesnieguma izskatīšana

(Nodaļa 19.01.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.02.2012.)

131.3 (1) Ne mazāk kā 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvo iesniegumu. Kolektīvajā iesniegumā ietverams prasījums Saeimai, īss tā pamatojums, kā arī norādāma fiziskā persona, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, tās adrese un kontaktinformācija. Kolektīvā iesnieguma parakstītājs salasāmi norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Parakstus kolektīvajam iesniegumam var vākt arī elektroniski, ja tiek nodrošināta parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība.

(2) Kolektīvais iesniegums nedrīkst ietvert tādu prasījumu, kurš ir acīmredzami nepieņemams demokrātiskā sabiedrībā vai klaji aizskarošs, kolektīvais iesniegums nedrīkst pārkāpt vērtības, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

(3) Nosakot kolektīvā iesnieguma iesniedzēju skaitu, netiek ņemta vērā parakstu atsaukšana Saeimā jau iesniegtam kolektīvajam iesniegumam.

(4) Ja kolektīvais iesniegums nosūtīts elektroniskā veidā, vienlaikus iesniedzama arī tehniskā informācija, kas apstiprina kolektīvā iesnieguma parakstīšanu un ļauj pārliecināties par parakstītāju skaitu, katra parakstītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.

131.4 (1) Prezidijs ne vēlāk kā 20 dienas pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas izvērtē tā atbilstību Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām, ja nepieciešams, nodod to pārbaudei Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, un lemj par šā iesnieguma nodošanu sākotnējai izvērtēšanai Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai. Uz Prezidija sēdi uzaicināma fiziskā persona, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus.

(2) Ja Prezidijs konstatē, ka iesniegtais dokuments neatbilst Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām, atbildi uz to sniedz saskaņā ar Iesniegumu likumu.

131.5 (1) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde, kurā veic kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu, sarīkojama ne vēlāk kā mēnesi pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Saeimā, un komisijas sēdes norisi ieraksta audioformātā.

(2) Uz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdi uzaicināma persona, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, deputāti no citām Saeimas komisijām un pārstāvji no institūcijām, kurus skar kolektīvajā iesniegumā ietvertais prasījums.

(3) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē personai, kas pilnvarota pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus, ir tiesības komisijas noteiktajā kārtībā pamatot kolektīvo iesniegumu un piedalīties tā apspriešanā.

(4) Ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc kolektīvā iesnieguma saņemšanas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija sagatavo ziņojumu par kolektīvā iesnieguma izvērtēšanu komisijā un Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību.

(5) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas ziņojumā iekļaujama informācija par kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu komisijā, it īpaši kolektīvā iesnieguma iesniedzēju prasījumi un to pamatojums, uzaicināto personu viedokļi, kā arī cita informācija, kuru komisija atzīst par nepieciešamu. Saeimas lēmuma projektā par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību norāda kolektīvā iesnieguma:

1) iesniedzēju skaitu;

2) būtības īsu izklāstu;

3) vēlamo turpmāko virzību (piemēram, izveidot īpašu Saeimas komisiju attiecīga likumprojekta sagatavošanai, nodot kolektīvo iesniegumu kādai institūcijai tālākai izvērtēšanai, uzdot Ministru kabinetam sagatavot koncepciju vai likumprojektu, atstāt bez izskatīšanas, noraidīt).

(6) Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību izskata Kārtības ruļļa 117.panta kārtībā.

(7) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija kontrolē ar Saeimas lēmumu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību dotā uzdevuma izpildi un, ja nepieciešams, var sagatavot citus Saeimas lēmuma projektus, lai nodrošinātu dotā uzdevuma izpildi.

Līdzīgi ieraksti

Viens komentārs ierakstam uz “Pirmie 100 paraksti par izstāšanos no ES savākti”

  1. 1amenities teica:

    3armenian…

Atstāt atbildi

* Nokopējiet paroli:

* Un ierakstiet to šajā laukā:

XHTML: Drīkst izmantot šādus tagus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
 
GoStats.com — Free hit counters
 
Hostings, virtuālo serveru noma, domēnu reģistrācija